Image Title Here

Zespół Nowoczesnej Kancelarii wspiera rozwój kancelarii prawnych.

Doradzamy, szkolimy, rekrutujemy, prowadzimy badania, publikujemy.

Pomagamy prawnikom doskonalić swoje praktyki, by czerpali większą satysfakcję z pracy.

Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito
założyciel